Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Μισθός ανθυπιάτρου», Παραφυάδα, τχ. 2 ( 1986), σ. 18-19