Είστε εδώ

Μπακόλας Νίκος, «Το λαχείο», Παραφυάδα, τχ. 2 ( 1986), σ. 9-16