Είστε εδώ

Παπασπύρου Νίκος, «Το μύγδαλο», Παραφυάδα, τχ. 1 ( 1985), σ. 59-60