Είστε εδώ

Ξεξάκης Μανόλης, «Μια μπαλταδιά στο κούτελο», Παραφυάδα, τχ. 1 ( 1985), σ. 61-66