Είστε εδώ

Παπασπύρου Νίκος, «Η συγκέντρωση», Παραφυάδα, τχ. 1 ( 1985), σ. 56-58