Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Ρόζα Εσκενάζυ», Παραφυάδα, τχ. 1 ( 1985), σ. 25-26