Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Στη Σκύρο», Παραφυάδα, τχ. 1 ( 1985), σ. 26-27