Είστε εδώ

Μπακόλας Νίκος, «Η μεγάλη πλατεία (Χρήστος)», Παραφυάδα, τχ. 1 ( 1985), σ. 15-24