Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Περιπέτειες και τέλος ενός πουλιού», Παραφυάδα, τχ. 1 ( 1985), σ. 11-14