Είστε εδώ

Ορφανίδης Νίκος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Εξόριστο τρυγόνι», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 10 (Άνοιξη 2016), σ. 183