Είστε εδώ

Θεοδοσοπούλου Μάρη, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Έλλειψη ταπεινότητας», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 10 (Άνοιξη 2016), σ. 183