Είστε εδώ

Αριστηνός Γιώργος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Προτάσσει ως ανάχωμα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 9 (Πρωτοχρονιά 2010), σ. 126