Είστε εδώ

Βακαλόπουλος Χρήστος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ο μεγαλύτερος συγγραφέας όλων των εποχών», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 9 (Πρωτοχρονιά 2010), σ. 126