Είστε εδώ

Jerome Jerome K., «Παπαδιαμαντικές μεταφράσεις. Διά τα σκυλιά και τα γατιά», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 9 (Πρωτοχρονιά 2010), σ. 74-84