Είστε εδώ

Τριανταφυλλοπούλου Λαμπρινή,Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Πλοηγός. Αι κυρίαι της Νέας Υόρκης και ο Μορμωνισμός», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 6 (Χριστούγεννα 2002), σ. 109-110