Είστε εδώ

Χυτήρης Λουκάς, «Ο κόσμος του Παπαδιαμάντη. Ο τάφος του Νικοτσάρα και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 6 (Χριστούγεννα 2002), σ. 85-87