Είστε εδώ

Βελανιδιώτης Ιεζεκιήλ, «Παλαιά κείμενα. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 6 (Χριστούγεννα 2002), σ. 82-84