Είστε εδώ

Κυριακίδου-Νέστορος Άλκη, «[Για το έργο του Γ.Α. Ρήγα, Σκιάθου λαϊκός πολιτισμός]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 6 (Χριστούγεννα 2002), σ. 75