Είστε εδώ

Φωκάς Νίκος, «Μελετήματα και δοκίμια. Γενάρχες (Με αφορμή το Βαρδιάνος στα σπόρκα)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 5 (Χριστούγεννα 2000), σ. 21-27