Είστε εδώ

Δαραλέξης Χρήστος, «Παλαιά κείμενα. Per amica silentia lunae», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 1 (Πρωτοχρονιά 1992), σ. 103-104