Είστε εδώ

Σταματίου Σταμάτιος, «Παλαιά κείμενα. Πώς πέθανε», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 1 (Πρωτοχρονιά 1992), σ. 105-107