Είστε εδώ

Αθανασόπουλος Βαγγέλης, «[Η ανελέητη ωραία κυρία]», Πανδώρα, τχ. 24 ( 2011), σ. 55