Είστε εδώ

Szymborska Wisława, «Σκευωρίες με τους νεκρούς», Πανδώρα, τχ. 24 ( 2011), σ. 54-55