Είστε εδώ

Szymborska Wisława, «Γεννημένος από Γυναίκα», Πανδώρα, τχ. 24 ( 2011), σ. 53-54