Είστε εδώ

Ξανθάκος Γιώργος, «Βισουάβα Σιμπόρσκα», Πανδώρα, τχ. 24 ( 2011), σ. 53