Είστε εδώ

Αθανασόπουλος Βαγγέλης, «Αφηγηματολογικά σημειώματα. 3. Η ηλικία της αφήγησης», Πανδώρα, τχ. 23 (Νοέμβριος-Μάιος 2009), σ. 82-84