Είστε εδώ

Τσελίκης Περικλής, «Ο μίστερ Πωλ», Πανδώρα, τχ. 23 (Νοέμβριος-Μάιος 2009), σ. 79-81