Είστε εδώ

Ζήρας Αλέξης, «Σημειώσεις για τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία: Βικτωρία Θεοδώρου», Πανδώρα, τχ. 23 (Νοέμβριος-Μάιος 2009), σ. 85-86