Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Ηλίας Χαραλαμπόπουλος]», Πανδώρα, τχ. 23 (Νοέμβριος-Μάιος 2009), σ. 61