Είστε εδώ

Μανουβέλος Ευάγγελος, «Φωτεινή», Πανδώρα, τχ. 23 (Νοέμβριος-Μάιος 2009), σ. 64-66