Είστε εδώ

Χαραλαμπόπουλος Ηλίας, «Ξένο γάλα», Πανδώρα, τχ. 23 (Νοέμβριος-Μάιος 2009), σ. 61-63