Είστε εδώ

Αθανασόπουλος Βαγγέλης, «Αφηγηματολογικά σημειώματα. 2. Η αφηγηματική κατάσταση», Πανδώρα, τχ. 22 (Μάιος-Νοέμβριος 2008), σ. 59-61