Είστε εδώ

Κεσμέτη Νατάσα, «Σκιά με ντουέντε [απόσπασμα]», Πανδώρα, τχ. 22 (Μάιος-Νοέμβριος 2008), σ. 55-58