Είστε εδώ

Ζήρας Αλέξης, «Σημειώσεις για τη σύγχρονη ελληνική ποίηση. Σχόλιο στις αφηγηματικές πρακτικές του Γιώργου Ιωάννου», Πανδώρα, τχ. 22 (Μάιος-Νοέμβριος 2008), σ. 62-63