Είστε εδώ

Χατζοπούλου-Καραβία Λεία, «Σπίτι χτισμένο για βαλς: Οδός Αγίου Πολυκάρπου, αριθμός 51 (απόσπασμα)», Πανδώρα, τχ. 22 (Μάιος-Νοέμβριος 2008), σ. 53-54