Είστε εδώ

Ακρίβος Κώστας, «Στα λουτρά», Πανδώρα, τχ. 22 (Μάιος-Νοέμβριος 2008), σ. 49-52