Είστε εδώ

Μήτσου Ανδρέας, «Η τραγιάσκα», Πανδώρα, τχ. 22 (Μάιος-Νοέμβριος 2008), σ. 48