Είστε εδώ

Ζήρας Αλέξης, «Σημειώσεις για τη σύγχρονη ελληνική ποίηση. Ο ποιητής Γιώργος Θέμελης (1900-1976)», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 63-66