Είστε εδώ

Γκρης Ηλίας, «Ο μεταμοντερνισμός στην ποίηση», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 67-70