Είστε εδώ

Αθανασόπουλος Βαγγέλης, «Αφηγηματολογικά σημειώματα. 1. Οι προϋποθέσεις», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 59-62