Είστε εδώ

Κουγιουμτζή Μαρία, «Αντιζυγία», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 42-43