Είστε εδώ

Λαμπελέ Φούλα, «Ομάρ Σαρίφ», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 44-46