Είστε εδώ

Παρίσης Νικήτας, «Το μήνυμα», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 38-41