Είστε εδώ

Σταμούλης Γιώργος, «[Μην εξαπατάστε κύριοι από τις χάλκινες πανοπλίες που φοράτε]», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 29