Είστε εδώ

Σταμούλης Γιώργος, «[Σε νυκτερινά φώτα απίθωσε το κορμί σου. Έκθετο]», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 29