Είστε εδώ

Παπαράλλης Δημήτρης, «Τα ποδήλατα της νύχτας», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 30