Είστε εδώ

Ξεξάκης Μανόλης, «Όνειρο ένατο: Παγκαλοχώρι, αυγή», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 11