Είστε εδώ

Ξεξάκης Μανόλης, «Όνειρο δέκατο: Ένας λύκος», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 10-11