Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Το έναυσμα», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 12