Είστε εδώ

Δαράκη Ζέφη, «Έξι ποιήματα. I [Στο καταπράσινο άδειο]», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 5